090 444 5413

Đổi trả


A. QUY ĐỊNH VỀ ĐỔI – TRẢ HÀNG HÓA
Quy trình đổi - trả hàng hóa áp dụng cho tất cả các sản phẩm được phân phối bởi TRUNG SPACY và được thực hiện khi hàng hóa được hoàn về tại kho hàng của TRUNG SPACY. Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ thực hiện quy trình đánh giá, kiểm tra chất lượng sản phẩm và tiến hành đổi trả hàng theo yêu cầu của quý khách.

 

Đối tác