090 444 5413

Bảo hành


Nguyên tắc bảo hành: TRUNG SPACY tiến hành áp dụng chế độ bảo hành cho tất cả các dòng sản phẩm do Công ty cung cấp trên toàn quốc. TRUNG SPACY chịu mọi chi phí bảo hành cho những hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất như: Chất lượng linh kiện kém, do sai sót trong khâu lắp ráp.

-    TRUNG SPACY tiến hành áp dụng chế độ bảo hành cho tất cả các dòng sản phẩm do Công ty cung cấp trên toàn quốc.
-    TRUNG SPACY chịu mọi chi phí bảo hành cho những hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất như: Chất lượng linh kiện kém, do sai sót trong khâu lắp ráp.
-    Đối với những hỏng hóc ngoài phạm vi và thời gian bảo hành, TRUNG SPACY vẫn sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa, thay thế các phụ tùng chính hãng cho khách hàng và có thu phí.

Đối tác