TRUNG TÂM TƯ VẤN SỬA CHỮA VÀ CỨU HỘ 24/24  -  090.444.5413

PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNGHỗ trợ trực tuyến

yahoo  Skype Me! Hỗ trợ kỹ thuật
090.444.5413
yahoo  Skype Me! Hỗ trợ kỹ thuật
090.444.5413
090.444.5413

 
Thanh tra thuế hơn 45.000 doanh nghiệp, truy thu gần 8.400 tỷ đồng
 (Dân trí) - Trong 10 tháng đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát đối với gần 533.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN, qua đó phát hiện khoảng 30.000 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định.
 
Thanh tra thuế hơn 45.000 doanh nghiệp, truy thu gần 8.400 tỷ đồng
Trong 9 tháng đầu năm 2014, ngành thuế đã đôn đốc thu vào NSNN 37,1% số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2013
 
Công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 10 cũng như 10 tháng đầu năm được đánh giá vẫn tiếp tục được thực hiện theo phương pháp chặt chẽ, triệt để tiết kiệm và đạt được những kết quả khả quan.
 
Cụ thể, về thu NSNN, trong tháng 10 cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan tiếp tục tập trung thực hiện tăng cường công tác quản lý thu ngân sách. Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp quản lý thu nợ thuế để thu hồi tiền thuế nợ đọng vào NSNN, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về thực hiện quy trình quản lý nợ thuế, đặc biệt là việc phân loại nợ thuế và gia hạn nộp thuế.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2014, ngành thuế đã đôn đốc thu vào NSNN 37,1% số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2013, thực hiện thanh tra, kiểm tra 45.794 doanh nghiệp, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2013, truy thu gần 8.400 tỷ đồng, số tiền đã nộp NSNN đạt 5.880 tỷ đồng
 
Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt chống gian lận thương mại, chuyển giá; đồng thời nghiên cứu ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài, quy định về việc giám sát hải quan tại cảng biển. Tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.
 
Đối với công tác điều hành chi NSNN, đến hết tháng 10/2014, số thực hiện NSNN đã đạt được những kết quả đáng kể.
 
Tổng thu NSNN 10 tháng  đạt 719.490 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, thu nội địa đạt 90% dự toán, tăng 16,5%; thu về dầu thô đạt 104% dự toán, tăng 1,9%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 92,2% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2013.
 
Tổng chi NSNN đạt 853.600 tỷ đồng, bằng 84,8% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013; đảm bảo các nhu cầu chi tiêu phục vụ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, chi trả nợ, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai.
 
Vốn đầu tư từ NSNN giải ngân (bao gồm cả tạm ứng vốn theo chế độ) ước đạt khoảng 84,9% dự toán, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt 74,5% kế hoạch. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Bộ Tài chính cũng đã xuất cấp trên 102.900 tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt và hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
 
Trong 10 tháng đầu năm 2014, cơ quan Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát đối với gần 533.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN, qua đó phát hiện khoảng 30.000 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, xử lý tạm dừng chưa thanh toán khoảng 31,5 tỷ đồng. Kho bạc Nhà nước cũng từ chối thanh toán khoảng 59 tỷ đồng đối với các khoản chủ đầu tư đề nghị thanh toán sai danh mục và mức vốn được giao, phê duyệt quyết định đầu tư muộn so với thời hạn quy định (sau ngày 31/10/2013).
 
Tính đến ngày 24/10/2014, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ là 221.240 tỷ đồng, bằng 74,4% nhiệm vụ huy động vốn trong nước để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2014.
 
Mai Chi